ISO 45001 FDIS (Final Uluslararası Taslak Standart) Yayınlandı 


Uygulamada olan İş Sağlığı ve Güvenliği standardı OHSAS 18001’in yerini alacak olan ISO 45001’in, 2018 yılının ilk yarısında yayınlanması bekleniyor. Hâlihazırda BS OHSAS 18001 belgesine sahip tüm kuruluşların ISO 45001 yayınlandıktan sonra 3 yıl içerisinde yeni standarda geçiş yapmaları gerekecektir. Geçiş için tanınan 3 yılın ardından BS OHSAS 18001 yayından kaldırılacaktır. 

OHSAS 18001 Gidiyor, ISO 45001 Geliyor... 

ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) tahminlerine göre 2013 yılında işle bağlantılı aktiviteler sonucunda 2,34 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. Ölümlerin büyük çoğunluğu (yaklaşık 2 milyonu) yaralanma sonucu değil, sağlık sorunlarına bağlı olarak gerçekleşmiştir. IOSH3 tarafından işe bağlı mesleki kanserler sonucu 660.000 kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. 

Bir kuruluşun faaliyetleri çalışanların yaralanması veya hastalanması risklerine sebep olabilir ve çalışanların sağlının ciddi olarak zarar görmesi ve hatta ölümleri ile sonuçlanabilir. Bu sebeple bir kuruluşun, İSG risklerini uygun önleyici tedbirler alarak bertaraf etmesi veya azaltması önemlidir. 

ISO 45001 nedir? 

ISO 45001, bir kuruluşun yaralanma ve sağlığın bozulması konusundaki İSG performansını proaktif olarak iyileştirmesini mümkün kılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim sistemi gerekliliklerini açıklayan ve rehberlik eden Uluslararası Standarttır. 

ISO 45001’in büyüklüğü, türü, yapısı fark etmeksizin tüm kuruluşlarda uygulanabilir olması amaçlanmaktadır. 

ISO 45001, İSG yönetim sistemi aracılığı ile bir kuruluşun çalışan esenliği ve sağlığı (wellness/wellbeing) gibi diğer sağlık ve güvenlik boyutlarıyla bütünleşmesini sağlar. 

Bununla birlikte kuruluşun yasal şartlar sebebiyle de bu konuları ele alması gerekebileceği unutulmamalıdır. 


ISO 45001’in sağlayacağı faydalar nelerdir? 

ISO 45001’i temel alan bir İSG yönetim sistemi, aşağıdaki unsurlar aracılığı ile kuruluşun İSG performansını iyileştirmesini sağlayacaktır; 

  • İSG politikası ve İSG hedeflerinin belirlenmesi ve uygulanması 
  • Şartlara uygun ve riskleri, fırsatları, yasal ve diğer şartları hesaba katan sistematik süreçler kurmak 
  • Faaliyetleri ile bağlantılı tehlikeleri ve İSG risklerini belirlemek, potansiyel etkileri bertaraf etmek veya düzenlemeler ile azaltmak için arayışta olmak 
  • İSG risklerini ve kanuni ve diğer gerekliliklerini yönetmek için işletme kontrolleri kurmak 
  • İSG risklerine dair farkındalığı arttırmak 
  • Uygun aksiyonlar alarak, İSG performansını değerlendirmek ve geliştirme arayışında olmak 
  • İSG konularında çalışanların etkin görev almasını sağlamak 

OHSAS 18001 Belgesine sahip olan firmaların ISO 45001’e kolay geçişi için öneriler 

Yeni standardın taslak olarak satın alınması, böylece yeni terminoloji ve şartlara aşina olunması ve konuyla ilgili eğitim alınması geçişi kolaylaştıracaktır.

ISO 45001 hakkında ayrıntılı bilgi ve gelişmeleri takip etmek için tıklayınız.