İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tespit ve Öneri Defteri Nedir?

Onaylı defter; İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, her işyeri için ayrı olan bir defterdir.

Onaylı defterin taşıması gereken özellikler ve yükümlülükler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” nin 4. ve 7. Maddesinde tanımlanmıştır.

Yönetmeliğe göre;

1. Defter, seri numaralı ve bir asıl, iki kopyalı (oto kopili)düzenlenmiş olmalıdır. Kopya sayfaları yırtılabilir olmalıdır.
2. Onaylı defter, işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, Çalışma Genel Müdürlüğü veya noter tarafından her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylatılmalıdır. (Defterin resmi kurumda veya noterde onaylatılması süreci hakkında bilgi EK-1’de verilmiştir.) 3. Onaylı deftere, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için yapılan faaliyetler, saha tespitleri ve bu tespitlerin işaret ettiği muhtemel kazaların, hastalıkların önlenmesi için işveren ile birlikte planlanan, kararlaştırılan, gerçekleştirilen düzeltici-önleyici faaliyetler yazılır.
4. Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanabilir.
5. Onaylı deftere yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.
Defterin her sayfası yukarıdaki resimde belirtildiği şekilde numaralı ve onaylanmış olmalıdır. Aksi takdirde resmi denetimlerde bulgu yazılır. Her bir işyerinin ayrı defteri olmalıdır.
6. Onaylı defterin aslı işveren veya vekili, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır.
7. Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren veya vekili sorumludur.
8. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde onaylı defter gösterilmek zorundadır.

İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin tespit ve öneri defterinin onaylatılması süresi, sıkça sorulan sorular ve dilekçe örneğini içeren sunumu indirmek için lütfen tıklayın.